Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Renata Rehorovska, Ing.arch.

Renata Rehorovska, Ing.arch.

Slovensko

Životopisné údaje

R E N A T A R E H O R O V S K Á


Základy výtvarného vzdelania získala na legendárnej LŠU na Štefánikovej ulici v Bratislave pod vedením skúsených pedagógov / akad.mal. František Jurík, akad.mal. František Studený, akad.mal. Zuzka Rusková a akad.mal. Karol Dobiáš.
Toto obdobie sa stalo určujúcim pre ďalšie smerovanie v jej umeleckej tvorbe.
Vo vzdelávaní pokračovala na súkromných seminároch u akad.mal. Petra Cibulu, pedagóga Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave.
Na Fakulte architektúry sa výtvarne rozvíjala pod vedením akad.soch. Gabriely Gásparovej-Íllesovej, akad.mal. Stanislava Harangóza a iných.
Absolvovala štúdium na Fakulte architektúry STU u prof. Petra Gála.

Naďalej sa venovala kresleniu a neskôr už aj technike netkanej tapisérie, ktorou sa zaoberá doposiaľ a obohacuje ju o nové autorské prvky, netradičné materiály a technologické postupy pred samotnou fixáciou tapisérií na technologickom zariadení Arachné a PS 3000.
Taktiež sa venuje tvorbe skla technikou fusing.

Vystavuje doma a v zahraničí na samostatných aj kolektívnych výstavách.
Jej diela sú zastúpené v súkromných zbierkach po celom svete / USA, Bulharsko, Izrael, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Peru. Je členkou Združenia textilných výtvarníkov ARTTEX, Združenia TRY, TXT a SVU. Žije a tvorí v Bratislave.


Účasť na výstavách
Účasť na samostatných a kolektívnych výstavách
na Slovensku a v zahraničí: 2003KTV – tapisérie, Bratislavský Hrad, Bratislava 2004Art Gallery Inglas, súkromná galéria, Bratislava 2004Textilné tapisérie, Štúrovo 2005 Cicha melodia Tekstylu, Warsza a Zwolin, Poľsko 2005Tichá hudba textilu, Spišská Nová Ves 2005Vienna Café, Bratislava 2006I. Medzinárodné trienále textilu, Liptovský Mikuláš a Martin 2007Výber zo súčasnej textilnej tvorby, Považská galéria umenia, Žilina 2007Textil, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava 2006II. Medzinárodné trienále textilu, Liptovský Mikuláš a Bratislava 2010Tapiserija, Novi Sad, Srbsko 2010 Österreichische, slowakishe und tschechische Textilkunstler,Breitenbrunn, Rakúsko 2010 OlgaArt Gallery, súkromná galéria, Bratislava 2010 Slovensko-Rakúska obchodná komora, Bratislava 2011 Die Kunst der Textilie, Berlin, Nemecko 2011 Galéria Fontána, Piešťany 2011Levinne Art and design Gallery, súkromná galleria, Bratislava
2012City Gallery, Trenčín, Slovakia
2013Bookstore at Bandiho, gallery, Bratislava, Slovakia
2013Bibiana, International House of Art for Children, Bratislava, Slovakia
2013Pálffy Palace, Bratislava, Slovakia
2013Gallery Fontána, Piešťany, Slovakia
2014Gallery Umelka, Bratislava, Slovakia
2014 Kulturfabrik, Hainburg, Austria
2014 5th International Triennial of Tapestry - Novi Sad, Serbia
2015 Magna gallery, Piešťany, private gallery, Slovakia
2015 TXT „Pamäť textilu“, medzinarodna miniatura, Galeria Umelka,Bratislava
2015 TXT „Pamäť textilu“, medzinarodna miniatura, Galerie S.V.U. Mánes -Diamant Praha
2015International Textile Art Biennial, Haacht, Belgium
2015 Galéria Archa, Genius Loci, Bratislava
2015 Galeria Bratislavsky hrad-zapadne kridlo, Genius Loci, Bratislava
2015 Galeria Galanta, Genius Loci, Galanta
2015International Textile Art Biennial, Haacht, Belgium
2015Textilart Berlin, Gallery Viktoriastadt, Berlin
2015Galéria Fonána, Piešťany, Slovensko
2015 Neogotický kaštieľ v Galante, Slovensko
2015 M Gallery, súkromná galleria, Žilina

Samostatné výstavy

2010 OlgaArt Gallery, súkromná galéria, Bratislava 2011Levinne Art and design Gallery, súkromná galéria, Bratislava

Prílohy