Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Alexander Ottmár (1964)

Alexander Ottmár

Slovensko

Životopisné údaje

Je známy v 10. štátoch Európy. Zúčastnil sa na nespočetných výstavách v 5. štátoch. Vystavoval vo viacerých európskych krajinách, jeho obrazy sú súčasťou zbierok niekoľkých svetových galérií, je autorom niekoľkých knižných ilustrácií a obalov. Podieľa sa na aktivitách mnohých regionálnych, národných i medzinárodných spolkov a umeleckých združení, je stálym účastníkom a inštruktorom domácich i zahraničných tvorivých táborov, je členom Zdruzenia Vytvarnych Umelcom Západneho Slovenska, Fondu výtvarných umení SR, Muravidék Baráti Kör Kultúrális Egyesület. Používa rôzne výtvarné techniky – olejové, temperové i akrylové farby, pastely i kresby tušom. Je známy ako figuralista zachytávajúci svoje postavy v hraničných životných situáciách, pri ktorých je odhaľovanie vlastného vnútra akoby už len vedľajším efektom. Ako sám hovorí, vo svojej umeleckej výpovedi sa omnoho viac, ako o krásu, usiluje o pravdivosť. Venuje sa výtvarnej tvorbe ako jedinému zdroju obživy posledných 10 rokov. Je figuralista, vo svojich dielach skúma hĺbky duše.

Účasť na výstavách

v rokoch 1998 - 2004 úcast na 65 medzinárodnych vystavách v 5 státoch Európy, od 2006 priebezne na medzinárodnych skup. vystavách

Samostatné výstavy

2001, Zeliezovce
2001, Stúrovo
2003, 2008, 2010 Zeliezovce
2004, Ostrihom
2008, Komárno, Zeliezovce, Budaörs (Madarsko)

Publikácie spomínajúce autora

Regionálne Antológie Umelcov, medzinárodné katalógy (vid priloha) a iné.

Prílohy