Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Milan Laluha (1930-2013), Akad. maliar

Milan Laluha, Akad. maliar

Slovensko

Životopisné údaje

Maliar a grafik

Narodil sa 11. novembra v roku 1930 v Tekovských Lužanoch.

Študoval na Učiteľskom gymnáziu v Lúčenci. Počas gymnaziálnych štúdii do jeho mladého tvorivého snaženia významne prenikol imaginárny svet bábkového divadla , pre ktoré maľoval kulisy. Po skončení gymnázia študoval na VŠVU v Bratislave.
Milan Laluha sa hlási k príslušníkom generačnej vrstvy Galandovcov ,čo zákonite v jeho tvorbe predznamenalo pevnú geometrickú konštrukciu a stavebnú logiku tvarov , premyslené vybudovanie celej architektúry znakov a vzorcov a nepopierateľné vzťahy s tradíciou, kde rezonujú také témy ako zem - krajina, príroda - konkrétne stromy a dedinský človek. Ako protipól tohto záujmu, ale rovnako veľmi frekventované stoja ženské akty, autoportréty umelca a obľúbené zátišia s fľašami.
Hoc tematicky by sa mohli zdať tieto motivické okruhy rozdielne, svojou výtvarnou koncepciou sú predsa len nepopierateľne podobné, ak nie identické. Predovšetkým mohutnosťou a objemnosťou statického tvaru, ako aj farebnou kompaktnosťou a príbuznosťou.
Diela Milana Laluhu sa nachádzajú v zbierkovom fonde SNG v Bratislave, galérii A. M. Bazovského v Trenčíne, ŠG v Banskej Bystrici, Východoslovenskej galérii v Košiciach a inde.
Vystavoval na samostatných a kolektívnych výstavách v Bratislave, Prahe, Paríži, Budapešti, Osake, Kolíne a inde.