Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Mário Flaugnatti (1964), akad.mal.

Mário Flaugnatti, akad.mal.

Slovensko

Životopisné údaje

1978 - 1982
Štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, odbor: keramika

1982-1983
Práca v ľudovo-umeleckom družstve Keramika Pozdišovce, pracovné zaradenie kruhár-príprava materiálov na výrobu

1983-1989
Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reštaurovania pamiatok

1984
Prázdninový študijný pobyt v Taliansku

1985-1986
Člen divadelného tanečného súboru Darnica

1989-1990
Základná vojenská služba - Armádne výtvarné štúdio Praha

1990-1991
Pedagogické pôsobenie na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, nadstavbové štúdium reštaurovania

Je členom Komory reštaurátorov so sídlom v Bratislave. Venuje sa reštaurátorskej praxi a voľnej tvorbe v odbore maľba, grafika a fotografia.

Účasť na výstavách

od roku 1991 pôsobí ako výtvarník na voľnej nohe a zúčastňuje sa kolektívnych výstav doma i v zahraničí

Samostatné výstavy

V pravidelných časových intervaloch cca 3-5 rokov usporadúva samostatné výstavy z poslednej tvorby

Publikácie spomínajúce autora

samostatná monografia Mário Flaugnatti - vydal: JAGA GROUP, s.r.o., 2014,
texty: Mgr. Mária Brázdilová, akad.mal. Mário Flaugnatti, PhDr. Ľudovít Petránsky