Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

igor navrotskyi (1971), akademický maliar

igor navrotskyi, akademický maliar

Slovensko

Životopisné údaje

študoval na Kyjevskej Akadémii výtvarných umení.akademická práca v starom štýle viacvrstvovej maľby.

Účasť na výstavách


1. Jún 2012 účasť na umelecko-koncertnom programe „Musicum Ad Libitum“ Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT s názvom "Musica cesta" v RKC v Prievidza

2. September 2012 workshop s detskými výtvarnými umelcami v priestoroch „Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

3. Október 2012 pódiová výstava výtvarných diela počas umelecko-koncertného programu "Diva Rosa" v rámci projektu "LaMusica"...Slovakia,v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi

4. Január 2013 pozvaný hosť koncertu v Art point Prievidza s názvom "Dúha tónov" projektu SYMFONY PRIWIDYA, umelecký workshop

5. Marec 2013 pracovná porada umelcov „Musicum Ad Libitum“ Prievidza Slovakia

6. Marec 2013 pódiová výstava umeleckých diel v komponovanom galaprograme „Venované ženám“ Prievidza

7. Máj 2013 – partneri umelecko – koncertného programu LaMusica Slovakia s názvom „Mozaika vyznaní“ prezentácia výtvarných diela na akcii

8. August 2013 – partner festivalu „PRIWIDYA FEST“, „Concerto Priwidya“, „Exhibition Tabularum“, konanom v Diwadle v Lesoparku v Prievidzi, výstava výtvarných diel, workshop

9. Október 2013 – pódiová výstava výtvarných diel v komponovanom galaprograme „Súzvuk v duši jesene“ v Lehote pod Vtáčnikom, hosť programu

10. November 2013 – hosť programu v umeleckom programe „Vo svetle spomienok“, prezentácia výtvarných diel

11. December 2013 – výstava výtvarných diel počas umelecko – zábavného programu „Mystery Retro Silvester“ s medzinárodnou účasťou hostí v Trenčianskych Tepliciach – Hotel Most Slávy, sponzor programu, venovanie ceny v podobe obrazu do tomboly, účasť ako reprezentácia zahraničných umelcov tvoriacich na Slovensku

12. Marec 2014 – výstava výtvarných diel počas komponovaného galafestu „Dámsky Festival“, partner galafestu

13. Marec 2014 – videoprezentácia výtvarných diel v spojitosti s hudobným umením na serveri youtube
http://www.youtube.com/watch?v=uMVDsAxPCUg

14. Apríl 2014 – výstava výtvarných diel počas 1. dňa umelecko – workshopového multižánrového festivalu „12. dní...“ s názvom „Výstava štyroch“ v Prievidzi

15. Júl 2014 – venovanie obrazu pre onkologicky chorú pacientku z Partizánskeho

16. Júl 2014 – pracovná porada umelcov Musicum Ad Libitum prievidza Slovakia

17. August 2014 – výtvarný workshop pre deti a dospelých & výučba výtvarných techník počas 5. dňa umelecko – workshopového multižánrového festivalu „12. dní...“ s názvom " Umenie v obraze, v slove & oddych, zábava, relax" v Prievidzi

18. August 2014 - Partneri multižánrového festivalu PRIWIDYA fest 5 v Prievidzi

19. Október 2014 – výtvarný workshop pre študentov a dospelých počas 8. dňa umelecko – workshopového multižánrového festivalu „12 dní...“ s názvom „Spojitosti“ v Prievidzi

20. Október 2014 – venovanie 2 ks obrazov pre zdravotne postihnutých pacientov z Prievidze

21. November 2014 – venovanie 1 ks obrazu pre zdravotne postihnutého pacienta z Prievidze

22. December 2014 – výtvarný workshop pre deti a dospelých „Maľovanie vianočných pohľadníc“ počas 10. dňa umelecko – workshopového festivalu „12 dní...“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

23. December 2014 – pódiová mini – výstava výtvarných diel počas koncertu Predvianočné trilkovanie v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

24. Február 2014 – pracovná porada umelcov Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

25. Marec 2015 – pódiová výstava obrazov počas umelecko – estrádneho programu venovaného MDŽ v kultúrnom dome v Žarnovici

26. Január 2015 – výtvarný workshop pre deti počas 11. dňa umelecko – workshopového multižánrového festivalu „12 dní...“ v ZŠ Malonecpalská v Prievidzi

27. Február 2015 – mini - výstava obrazov počas Karnevalovo – Valentínskej párty – skúšky v Prievidzi

28. Marec 2015 – výtvarný workshop spojený s výučbou výtvarných techník pre umelcov iných žánrov v Prievidzi

29. Celoročná výstava výtvarných diel v PRIWIDYA art clube v Prievidzi

30. Celoročná internetová galéria spojená s predajom na webovej stránke http://umelecka-agentura.wbl.sk

31. Partneri umelecko – workshopvého multižánrového festivalu „12 dní...“ apríl 2014 – apríl 2015

Ostatné:

31. http://www.ssusnitra.sk/
Bezplatné vyučovanie výtvarného umenia vzdelanie pre deti - obrazy technika olej, rok 2013

32. http://www.artem.sk/en/vystavy/ine-galerie/298-cyril-a-metod-stretnutie
Účasť na charitatívnej výstave venovanej Cyrilovi a Metodovi, pod vedením spoločenstvo "Artem" pod vedením historika, PhDr. Ľuboslava Mozu, rok 2013

33. Účasť na sympóziu " Vierozvescovia " akcia pre oslovených a uznávaných umelcov v rámci kostolov Slovenska:

15.12.2013 v Dúbravke, M. Sch. Trnavského 2/A

11.08. 2013 v evanjelickom kostole v Modre

23.6.2013 v evanjelickom kostole v Pezinku, Potočná ulica 2

22.10. 2013 v evanjelickom kostole v Trnave

34. Účasť na akcii s názvom Vianočný ateliér, ktoré je pravidelné umelecké výstavné podujatie
Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
od 16. decembra 2013 do 5 januára

35. Výstava "Erato". akcii združenia vyýtvarných umelcov Západného Slovenska pod vedením akademika Pána Almási, "Umelci Západného Slovenska" rok 2014:
- zahájenie v Trnave
- záver v Dunajskej Strede

36. Zastúpenie Slovenskej republiky v zahraničných súťažiach v Taliansku na XVI. Ročníku medzinárodného festivalu výtvarného umenia "Premio Citta di Porto Sant Elpidio" v marci 2014. Ocenenie významný umelec.

37. Zastúpenie Slovenskej republiky v zahraničných súťažiach v Taliansku – výstava "PERLA ADRIA" august 2014

38. Výstava mladých ruských umelcov. Klub umelcov “Umelka”, (Dostojevského rad 2, Bratislava). Slovenská vytvarná únia – 14.10.2014

39. Vernisáž k výstave - Personal exhibition in gallery – Samostatná autorská výstava "ArtIn". Nitra – 23.10.2014

40. Výstava mladých ruských umelcov - Klub umelcov “Umelka”, (Dostojevského rad 2, Bratislava). Slovenska vytvarna Unie – 4.11.2014

41. Výstava " Vianočný ateliér ". Slovenská vytvarná únia - Galéria “Umelka”, (Dostojevského rad 2, Bratislava) – 26.12.2014

42. Výstava mladých ruských umelcov. “Umenie sveta – 2015” v priestoroch Slovenského rozhlasu. ( Mytna 1, Bratislava). Ocenenie od medzinárodnej poroty – 15.1.2015

43. Výstava "Erotic in art", DARTE GALLERY, Slovakia. Košice – 9.2.2015

44. Výstava - Praha, Česká republika, v organizácii DARTE GALLERY, partneri výstavy: Playboy, Fashion TV – 12.2.2015

45. Výstava mladých ruských umelcov. Klub umelcov “Umelka”, (Dostojevského rad 2, Bratislava). Slovenská vytvarná únia – 9.3.2015

Samostatné výstavy


39. Vernisáž k výstave - Personal exhibition in gallery – Samostatná autorská výstava "ArtIn". Nitra – 23.10.2014

Publikácie spomínajúce autora

http://prievidza.dnes24.sk/rozhovor-so-spevackou-gabrielou-kubanovou-mikulasovou-hudba-je-moj-zivot-182467

Prílohy